Templo Bethel • Pharr, TX

Upcoming Events / Próximos Eventos

Templo Bethel Events

Bible Reading for the week of / Lectura Biblica para el semana de 10/14-20/2018

Sun/Dom:
Isa. 24:1-23

Mon/Lun:
Isa. 29:9-24

Tue/Mar:
Isa. 30:8-26

Wed/Mir:
Isa. 32:1-20

Thur/Juev:
Isa. 29:9-24

Fri/Vier:
Isa. 30:8-26

Sat/Sab:
Isa. 32:1-20